Medicinsk rehabilitering

För dig som vill ha en mer omfattande rehabiliteringsinsats har vi skapat ett multidisciplinärt koncept som främjar den personliga hälsan på längre sikt.

Tjänsten är framtagen för privatpersoner, företag och försäkringsbolag som söker effektiv hjälp med behandling och rehabilitering men även förebyggande vård när det gäller besvär från leder, muskler och nervsystem. Då vi inom det här konceptet arbetar med fullservice finns ett begränsat antal platser. Ta kontakt med oss så berättar vi mer.

Rehabilitering – när behovet är långsiktigt

Behandlingen inleds med en medicinsk undersökning. Med resultatet som utgångspunkt utformas en individuell rehabiliteringsplan i fyra steg som omfattar diagnos, behandlingsrekommendation, träningsvägledning och planerade uppföljningsbesök.

Medicinskt rehabiliteringskoncept i fyra steg

  • Medicinsk bedömning och rehabiliteringsplan
  • Behandling och utvärdering
  • Förebyggande insatser
  • Uppföljning

Din rehabilitering är en avdragsgill kostnad för företaget

Visste du att...

Rehabilitering är avdragsgillt. Vi har även samarbete med försäkringbolag där du kan få snabb hjälp hos oss.

Copyright © 2021 Ryggdoktor