Företagshälsovård

Det är viktigt att vi mår bra på jobbet. Många av de behandlingar som hjälper till att förbättra hälsan hos företagets anställda är idag avdragsgilla. Allt fler arbetsgivare månar om att medarbetarnas arbetsmiljö underlättar arbetet och att de kan fortsätta att förvärvsarbeta även under perioder av rehabilitering. Det gäller behandlingar som kan förebygga problem med axlar, armar, nacke, rygg eller ben samt åtgärder som motverkar svårigheter med sömn och koncentration på arbetsplatsen på grund av stress. Men det kan även handla om inköp av ergonomiska hjälpmedel och möbler som t ex höj- och sänkbara skrivbord.  

Kiropraktik är avdragsgillt

Både kiropraktiska behandlingar (upp till 5 000 kr per anställd/år) och föreläsningar och kurser i t ex stresshantering, rökavvänjning och kosthållning räknas som friskvård och är avdragsgilla. Förmånen måste erbjudas samtliga anställda på företaget för att kostnaden för friskvårdsprojektet ska vara avdragsgill. Kiropraktiska behandlingar är alltid lönsamma då de bidrar till att minska sjukfrånvaron med flera procent. Därför är det också viktigt att hålla motivationen vid liv i framtiden. Vi hjälper er att lyckas med friskvårdssatsningen. Ta kontakt med oss för mer information. 

Rehabilitering och friskvård

Skatteverket räknar besök hos kiropraktorn till både rehabilitering och friskvård. Det som börjar som behandling av en akut skada övergår till rehabilitering under en period. Samtliga behandlingar måste bedömas var för sig utifrån behov och arbetsgivaren bör dokumentera orsaken till behandlingen. Det är arbetsgivarens ansvar att erbjuda rehabilitering och medarbetaren har skyldighet att delta aktivt. 

När rehabiliteringen är avslutad är det viktigt att gå vidare med friskvård för att förebygga problem i framtiden. Med friskvård menas motion eller fysisk aktivitet av enklare slag som t ex kontorsmassage, gymnastik, styrketräning, bowling, tennis, badminton, bandy, motionsdans, taichi, qi gong och yoga. Även kiropraktiska behandlingar kan ges förebyggande med mycket gott resultat.

Här kan du läsa mer om Skatteverkets regler kring kiropraktik samt friskvård.

Vad säger lagen?

Det finns flera lagar och regler för hur ett företag ska arbeta med rehabilitering och frisvård.

  • Arbetsmiljölagen
  • Föreskriften Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1
  • Arbetsanpassning och rehabilitering (AFS 1994:1)
  • Lagen om anställningsskydd
  • Avtalet Allmänna Bestämmelser, AB 05
  • Lagen om allmän försäkring

Hälsan är en färskvara och friskvård kräver eget engagemang!

Copyright © 2021 Ryggdoktor