Vad är kiropraktik

Namnet kiropraktik kommer av grekiskans ”cheiro” (hand) och ”praktikos” (göra).  Som behandlingsform går kiropraktiken tillbaka till den grekiske läkaren Hippokrates (ca 460-370 f Kr), även kallad ”läkekonstens fader”.  Men även i Kina och på andra platser i världen har manuell manipulation av ryggraden under flera årtusenden använts för att minska smärtor. Det är en naturlig, icke-kirurgisk behandling med fokus på självläkning.

Modern behandlingsform baserad på forskning

Den moderna kiropraktiken grundlades i slutet av 1800-talet av Daniel David Palmer (1845-1913) som även startade den första utbildningen inom området. Han kopplade ihop nervsystemet med ryggradens funktion efter insikten om att störningar där orsakar olika funktionella besvär och sjukdomar. Behandlingsformen bygger på principen att man genom manipulation av leder kan stimulera kroppens självläkande förmåga.  Under 1900-talet har intensiv forskning och ständig vidareutveckling av olika kiropraktiska behandlingsmetoder avsevärt ökat kunskapen om rörelseapparatens inverkan på kroppshälsan.

Kiropraktik är en del av primärvården

Kiropraktik har visat sig ha en väldokumenterat god effekt på problem i muskler, leder och nervsystem och ses idag som en komplementärmedicinsk behandlingsmetod. Dagens kiropraktorer arbetar med diagnostik, behandling av besvär i rörelseapparaten samt olika profylaktiska åtgärder. Då sjuk- och hälsovården är alltmer integrerad kan kiropraktorer även remittera sina patienter till andra läkare. Inom den västerländska primärvården är kiropraktiker idag den tredje största yrkesgruppen efter läkare och tandläkare. Sedan 2006 är legitimerad kiropraktor en skyddad yrkestitel i Sverige. Alla svenska kiropraktorer som är anslutna till LKR har dessutom patient- och ansvarsförsäkring.

Här kan du läsa mer om kiropraktik:

  • Legitimerade Kiropraktorers Riksorganisation (LKR)
  • European Chiropractors’ union (ECU)
  • World Federation of Chiropractic (WFC)
  • Federation of Sports Chiropractic (FICS)

Visste du att...

Rehabilitering är avdragsgillt. Vi har även samarbete med försäkringbolag där du kan få snabb hjälp hos oss.

Utgå från var det gör ont

Här kan du läsa mer om vilka problem som kan uppstå i olika kroppsdelar, hur smärtan känns och vad den beror på. Vi ger också förslag på vilken typ av behandling som kan behövas. Börja alltid med att fundera över ”Var har du ont?” och utgå därifrån när du söker hjälp. Har du frågor, hör gärna av dig till Ryggdoktorn!

Copyright © 2021 Ryggdoktor