Copyright

Som ansvarig utgivare är det Kim Herou som svarar för att publicerad information på www.ryggdoktor.se är saklig och korrekt.

Allt material - texter och bilder - på webbplatsen är skyddat enligt lagen om upphovsrätt. Eftertryck eller annan kopiering är förbjuden. Använd gärna information från webbplatsen men ange alltid källan.

Vill du citera en hel text, ta först kontakt med oss. Har du frågor eller synpunkter på webbplatsens innehåll eller tekniska funktion, kontakta oss genom att skicka e-post till: info@ryggdoktor.se

Copyright © 2021 Ryggdoktor